Det blåser stort sett fra sør-sørvest eller fra nord-nordøst i Oslo.

Litt forsiktig massering av data fra eklima.met.no gir følgende graf:

Videre kan man se litt på vindhastigheten i samme tidsrom:

Dette er tall fra mars 2015 til mars 2016, 18:00UTC for målestasjonen på Blindern i Oslo.